Децата с изявени дарби от държавни и общински училища ще получават допълнителни материални стимули. Близо 2 млн. лева са осигурени за стипендии и финансово подпомагане през 2017 година.

Правителството прие Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 година като целта на програмата е да бъдат насърчени творческите, научните и спортните заложби на деца с постижения в областите на изкуството, науката и спорта чрез получаването на допълнителни материални стимули.

Предвидени са два вида допълнителни материални стимули под формата на еднократно финансово подпомагане и едногодишни стипендии. Еднократното подпомагане ще бъде в размер до 195 лв. и е предвидено за обучението на децата в курсове по изкуства, наука и спорт, за участие в пленери, обучителни и тренировъчни лагери, в национални и международни конкурси, олимпиади и спортни състезания. Едногодишната стипендия ще бъде в размер на 135 лв. месечно.

От този вид подпомагане ще могат да се възползват деца и ученици, класирани на първо, второ или трето място на конкурси, олимпиади или състезания на национално или международно ниво. В областта на спорта - на първо, второ и трето място на олимпийски игри, световно, европейско или балканско първенство, или ако са шампиони от финали на държавно индивидуално първенство. Включените състезания са с висок критерии за излъчване на победители и ще са съобразени със спецификата на изявата и възрастта на младите таланти.