Винаги ще имаме нужда от добри учители. В момента възрастовата структурата е дебалансирана. Ние осъзнаваме това и провеждаме политики за мотивиране на младите хора за включване в педагогическо образование и педагогическа професия. Виждал съм училище да работи без сграда, но не и без учители.

Така министърът на образованието и науката Красимир Вълчев се обърна днес към млади преподаватели от област Велико Търново на форума "Предизвикателствата пред нас - една година по-късно".

Очаква се през следващите 8-9 години 50% от учителите да навлязат в пенсионна възраст. Има резерв на пазара на труда, който може да се използва. Има и възможност пенсионираните училите да продължат да преподават, посочи министърът.

Една от задачите на Министерството на образованието и науката (МОН) е да използва този ресурс, като изработи специална програма за поетапно преминаване от активна учителска работа към пенсионна възраст. Такива програми има в други страни, където преподавателите се използват на различни длъжности с по-ниска ангажираност като хорариум и задължения.

За да бъде преодолян недостигът на учители, щяла да бъде продължена политиката по преструктуриране на приема и финансирането в системата на висшето образование. Тя вече давали резултати, след като за последните четири години студентите по педагогика са се увеличили с близо 20%, а тези по икономика и администрация и управления са намалели.

"Професионални направления "Педагогика" и "Педагогика на обучението по.." са приоритетни. Студентите в тях получават допълнителни стипендии, а висшите училища - по-голям прием и по-голямо финансиране за тези специалности. Тази практика вероятно ще бъде разширена и към хуманитарните професионални направления като история и филология, които също подготвят учители", посочи Вълчев.

Той увери младите учители, че доброто отношение към тях е управленска и държавническа отговорност, както и че правителството ще инвестира в развитието им. Министърът посочи, че ще разчита на преподавателите да помагат на децата, които не получават достатъчно подкрепа от семействата си. В момента се работи по промяна на част от образователните стандарти, за да бъдат облекчени учителите от бюрократичната дейност и бумащината.

"Сформирали сме работни групи. Ще направим промени и ще създадем възможност педагогическите специалисти да се концентрират върху същинската си работа - възпитание и обучение на децата и учениците", добави Красимир Вълчев. Сред променените стандарти ще бъде този за приобщаващото образование.