Училищата са започнали 2021 г. с финансови остатъци за общо 231 млн. лв., съобщават от Министерството на образованието.

От тези средства 118 млн. лв. са спестени от намалени разходи за ток, вода, отопление и други заради преминаването към дистанционно обучение в електронна среда заради пандемията от COVID-19. 10,4 млн. лв. по-малко са похарчени миналата година от целевите средства за уязвими групи, а 7,8 млн. лв. са икономиите от непроведените занимания по интереси.

През тази година училищата с концентрация на деца и ученици от уязвими групи са получили 32,2 млн. лв. допълнително. За занимания по интереси пък са предоставени други 24,4 млн. лв. Голяма част от тези пари не са използвани досега заради ограниченията, наложени от пандемията.

С оглед на наличните средства МОН промени Наредбата за финансиране на институциите и даде възможност на директорите на училища при необходимост да използват част от икономиите за заплащане на интернет достъпа на своите ученици при дистанционно обучение. Според анализа на ведомството от юли 2021 г. през следващата учебна година 34 000 ученици биха останали без интернет по социални причини, ако се наложат онлайн занятия. Месечните такси за тяхната интернет свързаност до края на годината ще струват на училищата общо около 2,4 млн. лв. Тези суми според МОН не би трябвало да бъдат проблем на фона на споменатите финансови остатъци от 2020 г. и направените икономии през тази.

При онлайн занятия МОН осигурява интернет и за учителите чрез допълнително месечно възнаграждение от 30 лв. за компенсиране на разходите за консумативи. Това става чрез Националната програма "Без свободен час". Парите се превеждат на училищата два пъти в годината - през септември-октомври и през декември. Към момента за такова допълнително плащане са кандидатствали 23 103 учители. В началото на октомври МОН ще преведе на училищата заявените близо 1,023 млн. лв.

44.5% от учителите не са получили служебен лаптоп

44.5% от учителите не са получили служебен лаптоп

Няма нито методика за обучение в е-среда, нито техническа готовност за хибридна среда

От ведомството посочват, че осигуряването на интернет достъп за учители и ученици е ключово условие за провеждане на ефективно обучение от разстояние в електронна среда.

Проучване на МОН от юли сочи, че преподавателите са напълно обезпечени с електронни устройства, необходими за дистанционно провеждане на занятията. МОН вече е осигурило служебни компютри на всички учители, за които е заявена необходимост. По проект "Образование за утрешния ден" са предоставени 2000 лаптопа и 500 рутера с карти с мобилни данни "My Fi", а с постановление на Министерския съвет от октомври 2020 г. на училищата са отпуснати 14 млн. лв. за закупуване на други 2000 лаптопа за учители и 14 000 - за ученици. По проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" на училищата са дадени още 20 692 лаптопа, които се предоставят на преподаватели, както и 65 000 лаптопа и таблета за ученици за временно ползване по време на дистанционно обучение.

От МОН подчертават, че не са поемали ангажимент и нямат бюджет да осигурят служебни устройства на всички над 70 000 учители. Закупуването на лаптопи за още 45 000 преподаватели, които в момента ползват собствена техника, би струвало на бюджета около 45 млн. лв.

Училищата ще плащат за интернет на учениците при онлайн обучение

Училищата ще плащат за интернет на учениците при онлайн обучение

Преподавателите ще продължават да получават компенсация по 30 лв.

От ведомството заявяват, че устройствата, предоставени на училищата, отговарят на всички съвременни изисквания за провеждане на обучителен процес от разстояние и параметрите им дори надхвърлят потребностите, за които са предназначени. Цялата техника е доставена на крайните ползватели с предварително инсталирани всички необходими приложения и софтуер. Всеки учител може да инсталира допълнителни програми, когато пожелае.

В служебните компютри, осигурени от МОН, се влиза само с индивидуален служебен профил, което е валидно за цялата държавна администрация. Това позволява мониторинг върху времето, през което се използват устройствата - необходима информация с оглед целесъобразното инвестиране на държавния финансов ресурс, както и за евентуалното преразпределение на техниката при необходимост. МОН не следи и не контролира съдържанието, използвано на съответния лаптоп.