Депутатите приеха санкциите, които могат да бъдат налагани на българските ученици при провинения. В силно намален състав от малко над 80 народни представители бяха одобрени формите на наказание, прилагани в родните училища.

Законотворците решиха, че ученик няма да може да бъде местен в друга паралелка в същото учебно заведение, ако това налага промяна на профила и специалността му. От налагане на санкции ще бъдат освободени онези ученици, чиито провинения са били осъществени вследствие на техни здравословни проблеми, изрично посочени в медицинските им картони.

За едно нарушение няма да може да бъде налагана повече от една санкция, приеха 74 народни представители, един остана против текста, а 11 избраха да се въздържат. В същия състав депутатите решиха, че наказанията ще са срочни - те ще са с продължителност един учебен срок.

Когато наказанията „преместване в друга паралелка в същото училище", „предупреждение за преместване в друго училище", „преместване в друго училище" и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те ще влизат в сила от началото на следващата учебна година.

Занапред учениците, на които са наложени тежки наказания като преместване и предупреждение за преместване, няма да имат правото да получават стипендия за отличен успех в рамките на срока, за който ще важат санкциите.