Няма да се съкращават учители или непедагогически персонал в детските градини, училищата, самостоятелните общежития и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. Това уверяват от Министерство на образованието и науката (МОН).

От ведомството обясняват, че както всяка година имат задължението да осигурят средства за обезщетения на работещите в образователната система, които я напускат заради пенсиониране или други причини.

Педагозите имат право на до 10 брутни работни заплати, а непедагогическият персонал - до осем брутни заплати, според Кодекса на труда. От МОН обясняват, че в зависимост от трудовия стаж в образователната структура се определя конкретната сума.

Около 12 000 учители и непедагогически персонал са се възползвали от правото си на такова обезщетение през 2016 година. Въпреки това, общият брой на работещите в системата се е запазил около 89 500.

Драстично орязаха парите за сигурност в училищата

Драстично орязаха парите за сигурност в училищата

Иначе увеличават с 9 млн. средствата за развитие на образованието

Това е и причината в националната програма "Оптимизация на училищната мрежа" за 2017 г. да се заложат сходни параметри. От ведомството поясняват, че не може да се предвиди с точност колко педагози и непедагози ще пожелаят да се пенсионират или да напуснат системата.

Почти 7000 са сега учителите, навършили 61 години, по данни на Центъра за информационно осигуряване на образованието. Непедагогическите специалисти на такава възраст са няколко хиляди. От просветното министерство поясняват, че при изпълнени изисквания за педагогически стаж и възраст всички те имат право да се пенсионират.

Обръща се внимание на факта, че голяма част от преподавателите се възползват от придобитото право на пенсия и получават дължимите им обезщетения. След това обаче остават да работят в системата.