9 млн. лв. повече са предвидени по програмите за развитие на образованието през 2017 г.
В сравнение с 2016 г. - 50 394 000 лв., за тази година са предвидени общо 59,5 млн. лв. 

Това стана ясно по време на пресконференция, на която зам.-министърът на образованието и науката Мария Гайдарова представи предложенията за Националните програми за развитие на образованието през 2017 г.

1 500 000 лв. са предвидени по програмата "Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище". Средствата са намалени спрямо миналата година, когато те са били 2 млн. лв. От тези пари се отделят за модула за рампи, асансьори, санитарни възли с достъп за лица в увреждания.

Наполовина са намалени и средствата за сигурност в училище, спрямо миналата година. През 2017 г. 750 000 лв. ще отидат за организацията на по-добрата охрана чрез технически средства и подобряване на комуникацията с правоохранителните органи.

Зам. просветният министър обаче обясни, че отпада пропускателният режим и няма да се финансират системи за чекиране на учениците при вход в училището.

Общо 11 са националните програми за развитие на образованието през 2017 г. Две от тях са нови и са свързани с допълнително финансиране на предучилищното и училищното образование. Едната е "Развитие на системата на предучилищното образование", а другата е "Обучение за ИТ кариера".

За програмата "Роден език и култура зад граница" Гайдарова изтъкна, че средствата са колкото миналата година - 1 200 000 лв., тъй като са преценили, че парите са били ефективно изразходвани за обучение на българите в чужбина.

При програмата "Без свободен час" има новост. Освен училищата, през тази година в нея са включени и детските градини. 2 500 000 лв. ще бъдат дадени за заплащане на заместници при отсъствие на учители. За заместници в предучилищното образование са предвидени 500 000 лв. Съответно 2 млн. лв. за училищата.

Предвижда се осигуряване на не по-малко от 30 000 заместващи педагози.

Увеличен на почти 3 млн. лв. е и бюджетът на програмата "Ученически олимпиади и състезания".

През тази година са повече и парите по програма "Оптимизация на училищната мрежа". 30 717 000 лв. са предвидени за обезщетения на учители и персонал, пенсионирани и съкратени при закриване и обединяване на училища.