Нулев е интересът към професиите по специалностите "Горско и ловно стопанство" и "Фермер" в Гимназията по селско стопанство "Св. Климент Охридски" в Кюстендил.

Липсват кандидати да покрият дори минимума от 18 ученика за една паралелка. Приемът е след завършено основно образование.  

Кюстендил минава за овощната градина на България с развито овощарство, в града има две горски стопанства, но интерес към специалностите няма.

Приемът в 8 паралелки в професионалните гимназии в Кюстендилска област е преустановен поради липса на кандидати.