Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) стартира Стипендиантска програма 2017, създадена в подкрепа на образованието и бъдещите млади професионалисти в сферата на железопътния транспорт и инфраструктура.

Програмата предоставя възможност на теоретично подготвените ученици да придобият практически опит в реална работна среда. По този начин се подпомага тяхното развитие и професионална реализация.

Стипендиантите ще имат възможност да се запознаят със структурата, функциите, характера и спецификите на дейността на железницата.

Програмата е предназначена за ученици от 11-ти и 12-ти клас от българските професионални гимназии по железопътен транспорт; строителство, архитектура и геодезия; транспорт; телекомуникации и електротехника.

Размерът на стипендията е 150 лв. месечно и се изплаща за две учебни години. Допълнителното възнаграждение е насочено към най-успешните и мотивирани ученици с успех над 4,50 от годината предхождаща, получаването на стипендия.

След преминаване през стипендиантската програма на НКЖИ и своето дипломиране, учениците ще имат възможност да сключат трудов договор за срок от 5 години. При желание, учениците ще получават и безплатно обучение за сметка на НКЖИ в Центъра за професионална квалификация за придобиване на професионална квалификация и получаване на правоспособност за: ръководител-движение, строителен техник по поддържане и ремонт на жп линии и съоръжения, механик по контактна мрежа и механик по осигурителна техника.