Над 90 000 думи са включени в новия правописен речник на "Просвета", заяви директорът на издателството Никола Гицевски.

Въпреки голямата цифра изданието е с обем под 1000 страници, като включва два основни дяла: правописни правила и словник.

В новия речник е застъпен и правилният модел за оформление на тестове, тъй като в днешно време това е основната форма на изпитване, поясни Гицевски.
Съчетаването на препинателните знаци също е от основните правила, залегнали в създаването на речника.

В изданието не са включени архаизми, които вече се срещат само в по-старите художествени издания на българската литература.

"Официален речник на българския език" е побрал в себе си разширени езикови правила и дори нови раздели, заяви един от съставителите му проф. Мурдаров. Обърнато е специално внимание на методите за оформяне на текст, както и на правописа на сложните думи и на дублетните форми.

По преценка на специалистите в изданието са влезнали близо 10 000 нови думи, предимно иностранни. Една от граматичните промени, които речникът съдържа, е употребата на главно "в" при учтивата форма на обръщение в множествено число.
Остава в сила правилото за изписване на професионалните длъжности само в мъжки род.

Екипът, работил по създаването на речника, е със становището, че в изданието им няма генерални промени в досегашните правописни норми и не се очаква да настанат обърквания в учебния процес. Речникът, издаден със съдействието и подкрепата на БАН, е на пазара от днес.