Приключва проект "Социална адаптация и професионална интеграция на млади хора от домовете за деца, лишени от родителска грижа", информират от социалното министерство.

Министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова, министърът на образованието и науката Даниел Вълчев и посланикът на Швейцария в България Томас Фелер ще закрият проекта, който приключва в края на годината. Официалното събитие предстои другата седмица.

Целта на проекта е да помогне за социалната интеграция и професионалната реализация на деца и младежи между 7 и 18 години, които напускат специализираните домове за деца.

Проектът обхваща 4 пилотни домове в общините Велико Търново, Севлиево и Ловеч. В хода на реализацията му швейцарски експерти и местни неправителствени организации са организирили обучения и консултации в домовете, извършени са и някои инфраструктурни подобрения.

От швейцарска страна са инвестирани 2 000 000 лева, министерството на труда и социалната политика е участвало с 560 000 лева, а образователното министерство - с 90 000 лева.