Хора с увредено зрение могат да се обучават за масажисти в Медицинския колеж "Йорданка Филаретова" в София, съобщиха от колежа.

Медицински лаборант, рентгенов лаборант, зъботехник, рехабилитатор, помощник фармацевт, инспектор обществено здраве и специалист медицинска козметика са специалностите до бакалавърска степен. Наред с тях се прадлага и обучение по специалността "масажист с увредено зрение".

Медицинският колеж "Йорданка Филаретова" в София е най-старото по рода си гражданско училище в България. Той е държавно училище, основно структурно звено на Медицинския университет в София.

Срокът за подаване на документи е от 9 юли до 16 юли 2018 г. на адреса на колежа. Информация и условия за кандидатстване може да се намери на интернет страницата на Колежа: http://mk.mu-sofia.bg/.