Учителите оцениха учебници и учебни комплекти за III, VII И за IX клас, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Приключи оценяването от учителите в страната на проектите за учебници и на учебни комплекти по чужд език за нива А1 и В1 от Европейската езикова рамка. Заедно с тях са оценени и учебници за V клас по испански и италиански език.

Близо 48 хил. учители оценяват учебници за III, VII и IX клас

Близо 48 хил. учители оценяват учебници за III, VII и IX клас

Учебниците за учениците от IX клас и учебните комплекти по чужд език ще се избират от преподавателите

Обща оценка "Приложим в практиката" са получили 60 проекта за III клас, четири за V клас, 91 за VII клас, 79 за IX клас и 44 по чужд език за нивата А1 и B1.

Очаква се те да бъдат одобрени със заповеди на министъра на образованието и науката. Списъкът с утвърдените учебници и учебни комплекти ще бъде публикуван в рубрика "Учебници" на официалната страница на Министерството на образованието и науката (МОН).

Вносителите на проектите за учебници, чиито варианти са одобрени, трябва да подадат заявление в МОН за разпространение в училищата в страната за следващата учебна година.

МОН публикува линкове към електронно четимите учебници

МОН публикува линкове към електронно четимите учебници

Достъпът е осигурен безплатно за всички ученици от I до VII клас

На официалната страница на министерството ще бъде публикуван и график на дейностите за осигуряване на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците от III, V и VII клас. Към графика ще бъде приложен и образец на заявки за необходимите количества, уточниха от МОН.

Безплатните учебници за учениците до VII клас се избират от учителите, които преподават по съответния учебен предмет, след съгласуване с Обществения съвет.

Учителите, които преподават в паралелката по съответния учебен предмет или модул ще избират учебниците, учебните комплекти и помагалата, които не се предоставят безвъзмездно, допълниха от ведомството на Красимир Вълчев.