Важно е да се преразгледат учебните програми от Министерство на образованието, а не да се удължава учебната година. Това поиска омбудсманът Диана Ковачева по време на заседание на Комисията по образование в парламента днес, където представи годишния си доклад. Тя съобщи, че при нея има жалби по тази тема.

"В институцията има жалби за неразбираемото съдържание на учебниците, има индикации от МОН, че преосмислят програмите и учебниците", каза тя и уточни, че затрудненията идвали от това децата да се ориентират в сложно съдържание, сложни термини, които от университетите слезли в учебните часове.

Отчетът й иначе сочи, че има 65 000 жалби за миналата година и институцията става все по-популярна, особено по време на ковид пандемията. Приключени са 15 00 проверки. 2855 са препоръките по проверки. Най-много жалби има срещу държавните органи, след това - срещу общинските, а за първи път има жалби и срещу частно-правни субекти. В рамките на миналата година те са 42%, включително по отношение на монополи, ВиК, Топлофикация, акцентът - плащане на сметките. Най-висок дял жалби има за ВиК-дружествата, главно поради факта, че има много хора в България, които нямат вода.

Няма да удължават учебната година

Няма да удължават учебната година

Малките ученици ще завършат 31 май, големите до 30 юни

Втори по важност жалби за Диана Ковачева са били жалбите за трудната социализация на децата в училище след пандемията от коронавирус. По тази тема и днес продължават да се получават жалби в институцията.

В тази връзка омбудсманът е изпратила препоръка до министъра на образованието да се обмисли психологическа помощ за децата, които имат нужда от такава подкрепа и да се засилят разговорите в часа на класа.

Проблем за нея са децата със специални образователни потребности (СОП), при които "не е било достъпно обучението в онлайн среда и те най-много са пострадали поради липса на специализирани помагала, а и продължават да нямат такива материали".

Препоръка Диана Ковачева направи по промените в Закона за висшето образование, по нейно мнение не е законово те да се правят през преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет, а трябва да са през Закона за висшето образование. Тя поясни, че има много жалби срещу промените и препоръча да се обсъдят от представители на академичните среди - БАН и университети.

Промяната на учебните програми ще зависи от ученици, учители, родители

Промяната на учебните програми ще зависи от ученици, учители, родители

Инициативата за промените бе обявена преди месец от МОН, а преди дни излязоха и резултатите от проведени анкети сред учениците

Омбудсманът Диана Ковачева критикува матурите за 12 клас - неяснота по отношение на обхвата им, съдържанието им, както и моделите за подготовка на децата. Анализът тя направи по време на заседание на Комисията по образование в парламента и по повод провеждането им днес.

Нейните препоръки към Министерство на образованието и науката са да има стабилност, а не всяка година да се променя форматът, за да е по-добро представянето на децата.

Зрелостниците в търсене на скръбта и утехата в спомена на Дебелянов

Зрелостниците в търсене на скръбта и утехата в спомена на Дебелянов

Досега са постъпили 5 сигнала за нарушения в МОН

Ковачева поясни, че при нея има подадени жалби по въпроси за липса на учебници за профилирана подготовка за 12 клас. Тя анализира вече приетото правило, че се взима под внимание преди явяването им успехът от 11, 12 клас, а не както допреди тази година - от 8, 9, 10 клас.