Приети са конкретни критерии за определянето на защитените детски градини и училища в Министерски съвет днес. Една детска градина ще бъде обявявана за защитена, ако нейното закриване би довело до това най-малко 8 деца да пътуват повече от 14 километра или ако поне 5 деца трябва да пътуват 20 километра до най-близката друга градина.

С решение на Министерски съвет се регламентира и допълнителната финансова помощ, която детските градини ще получават. Защитените учебни заведения от такъв тип ще получават допълнително 21 хил. лв, ако са в планински район и 19 хил. в останалите случаи. Когато се защити част от детска градина, тя ще получава допълнително финансиране от 16 хил. лв. за планински район и 14, 5 хил., ако се намира другаде. Допълнително финансиране може да бъде получено и за обучаването на малък брой деца.

За училищата защитата се регламентира, ако при закриването най-малко 10 деца пътуват по повече от 20 км - за основните училища и при 15 ученици, пътуващи по 30 км за учащите между осми и десети клас. Субсидията за тези училища ще е в размер 32 хил. лв за планинските райони и 29 хил. лв за тези, които се намират в други райони.

Всяка година ще бъде актуализиран списъкът със защитените учебни заведения. Това ще става по предложение на кметовете на общините след решение на общински съвет.