Часове след като бе публикувана информацията за вътрешна проверка в Софийския университет "Св. Климент Охридски", че за месец е закупен алкохол за 6000 лева, от ВУЗ-а съобщиха:

"Ректорът на Софийския университет е назначил комисия, която да направи цялостна проверка в Поделение „Социално-битово обслужване" към СУ. За констатирани до момента нарушения са  съставени констативни протоколи. Проверката все още не е приключила и няма съставен окончателен доклад.

За установени до този момент нарушения ръководството на Софийския университет веднага е подало сигнал до компетентните органи, освен това на практика почти цялото ръководство на Поделение „Социално-битово обслужване" към СУ е сменено. Докато компетентните органи не се произнесат, ръководството на СУ няма да прави коментари по темата.

Студентът Стоян Георгиев, който е член на назначената от ректора на Софийския университет комисия, не е упълномощен от ректорското ръководство да информира медиите за нейната дейност. Участието му в днешното предаване по никакъв начин не допринася за решаването на проблемите.

Тенденциозно поднесените факти и търсенето на сензация в предаването на bTV не само уронват престижа на Софийския университет, но представляват нарушение на правото на обществото да получава достоверна и обективна информация".