МОН очаква информация за условията, при които ще започнат занятията през седмицата.

Изискват се сведения за осигуреността с гориво за отопление, както и за условията, в които учениците пътуват.
Ще се следи почистването на районите около училищата, както и температурите в класните стаи.

Учебните занятия в Добрич утре са отменени.

Утре и в други ден няма да се учи и в СООУ Екзарх Антим I" в Казанлък поради продължилата реконструкция на отоплителната инсталацията.

От област Силистра, само учебните занятия в община Алфатар са отменени. в останалите общини започват нормални учебни занятия.

Детските градини няма да работят и в Главинишката и в Кайнарджаската община на област Силистра.

Началникът на регионалния инспекторат на МОН в Силистра Велико Георгиев каза, че във всички учебни заведения има достатъчно гориво за отопление.

Проверки на температурите в класните стаи в Бургас започват от утре.