Правителството отпусна 3,7 млн. лева за 2020 г. за допълнителни стипендии на докторантите в държавните висши училища и научни организации, съобщиха след днешното дистанционно заседание на кабинета "Борисов-3".

Разпределението на допълнителните средства се извършва пропорционално на получената стойност на индекса на интензивност на научната дейност за съответната година на всяко висше училище или научна организация и съответния брой действащи докторанти, обучавани в редовна форма на обучение.

За всяко висше училище или научна организация индексът на интензивност на научната дейност се изчислява по формула.

Според изчисленията пари за допълнителни стипендии през 2020 г. следва да получат БАН, ССА, НИМХ и 17 държавни висши училища.

Потенциални бенефициенти през 2020 г. са над 2 100 редовни докторанти. Средствата се предоставят на положително атестираните докторанти до 2 месеца след приключване на атестацията. С одобрението на допълнителните средства, размера на индивидуалната допълнителна стипендия, която следва да получи един редовен докторант през настоящата година ще бъде между 435 лв. (за Аграрния университет, гр. Пловдив) и 3887 лв. (за БАН) на годишна база.

Осигуряването на допълнителни стипендии ще окаже решаващо влияние за привличането и задържането на младите учени в страната, както и за реализацията на докторантите като качествени преподаватели и изследователи.