Общо 4 157 бакалаври и магистри по държавна поръчка ще приеме Пловдивският университет „Паисий Хилендарски" за новата учебна година. Д

ържавният прием е по акредитираните над 70 специалности в деветте факултета на университета, както и за филиалите в Кържали и Смолян и за Техническия колеж в Смолян.

За редовно обучение са отпуснати 3 447 места, а за задочно - 710. Това е с 3% повече от миналата година, когато са записани 4 030 души във всички професионални направления и акредитирани специалности, съобщава радио Пловдив.

Повечето места са отпуснати за най-желаните специалности, а за първи път в Педагогическия факултет се обявява и магистратура по психология.

За „Право" бройката се увеличава от 80 на 100 по държавна поръчка, а за задочно - от 20 на 30. По-голям ще е приемът и в „Информационни и компютърни науки" - в редовна форма ще бъдат записани 200 вместо досегашните 180 студенти, а в задочно 120 вместо 90. С близо 50 места е увеличен приемът и в направление „Биология". 115 от заявените бройки за бакалаври за тази учебна година ще бъдат разпределени в 3 абсолютно нови програми - „Английски и физика" , „Биология и физика" и „Социална антропология".