Функционалната грамотност и мотивацията на учениците ще могат да бъдат оценявани по нов, по-адекватен и цялостен начин. Това е целта на проекта „Функционална грамотност в 21-ви век", с който се захваща Фондация „Заедно в час".

В рамките на проекта, насочен към ученици с нисък социално-икономически статус и малцинствени групи, ще бъдат разработени инструменти за оценка и обучителни материали на ключовите умения за успех на учениците в 21-ви век.

Ще се разработят инструменти за оценка на четивната, математическа и функционална грамотност, както и ученическата мотивация. Според „Заедно в час" на този етап в България не съществуват подобни стандартизирани инструменти, които реално да оценяват до колко учениците могат да си служат с придобитите знания.

Създаването на такива инструменти ще повиши достъпа до качествено образование за учениците без значение от техния статус, сигурни са от фондацията.

Втората част на проекта включва създаване на обучителни сесии за функционална грамотност и на конкретни учебни планове и дейности, които да влязат в класната стая. Всички материали пък ще бъдат събрани в наръчник за развитие на уменията в 21-ви век.

Оценяването е фундаментална и основополагаща част от качественото образование и само когато един учител има качествен  начин да оцени дадено знание или умение, той може да е сигурен в усвояването му от страна на ученикa, обясниха от „Заедно в час".

От голяма необходимост е и създаването на инструменти за оценка на мотивацията на учениците, която е от ключово значение за тяхното развитие, постижения и усвояване на знания. Този инструмент ще представлява адаптация за българския контекст на международен и научно изпробван инструмент.

„Заедно в час" ще разработи и организира обучения и за учители за ефективно преподаване на четивна, математическа и научна функционалност в рамките на редовите учебни часове. Наличието на материали за четене, математика и природни науки не означава, че те подготвят учителите как да развият функционалната грамотност, посочиха от фондацията.