Правителството на Република България прие решение за актуализация на Списъка на средните детски градини и училища за предстоящата учебна година 2023/2024.

Общият брой на тези институции е фиксиран на 956 и ще бъдат разпределени в 660 населени места, притежаващи статут на образователни центрове, разположени в 28 области и 265 общини из страната.

Според дефиницията, средищна детска градина е такава, в която се провежда обучение на най-малко 4 деца в предучилищна възраст, когато в населените места, от които децата произлизат, не може да бъде предоставено задължително предучилищно образование. Тази учебна година 196 детски градини и 42 филиали на детски градини ще имат този статут.

Средищно училище, от своя страна, се определя като такова, в което учат най-малко 10 ученици в задължителна училищна възраст от други населени места, където липсва подобно учебно заведение. За предстоящата учебна година в списъка са включени 718 училища.

Общият брой на учениците в средните детски градини и училища е 187 481, като 18 284 са деца в детските градини, а 169 197 са ученици в училищата. 

Отбелязва се че 2995 пътуващи деца имат право на безплатен транспорт, предоставен от държавата, докато учениците до 16-годишна възраст, които се възползват от този транспорт, са общо 39 512.

УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" в Стара Загора става университетска болница

УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" в Стара Загора става университетска болница

Решението бе одобрено от МС