Предучилищното образование да стане задължително и за 4-годишните деца от следващата година. Намеренията са на Министерство на образованието, което подготвя законодателно предложение. То ще бъде готово до два месеца, съобщи министърът на образованието Красимир Вълчев.

Предучилищното образование ще се осъществява или от детските градини, или от училища, както е и в момента.

Очакванията на МОН са промяната да влезе в сила от следващата учебна година - 2020 - 2021 г. Предвидените средства за това са 70 милиона лева.

Държавата обявява вторична мобилизация за обхвата на децата в училище

Държавата обявява вторична мобилизация за обхвата на децата в училище

Повече момичета отпадат от гимназията

Красимир Вълчев припомни, че при промените в Закона за образованието преди 4 и повече години, бяха направени компромиси заради общините, които не са имали възможност да приложат промените. До голяма степен обаче недостигът на места в детските градини вече е преодолян, смятат от Министерство на образованието. Това се отнася, по думите на Красимир Вълчев, и до градове като София и Варна.

"Ще вземем разумно решение, но общото правило ще бъде учебната 2020-2021 г., вероятно с изключение. Големите общини, дори в София, в голяма степен са преодолели недостига на места в детски градини, знаете, има голям недостиг на места в яслените групи", каза той.

20% от българчетата не говорят български

20% от българчетата не говорят български

78% от 4-годишните у нас са в детски градини

Сформирана е работна група, в която има представители и на Сдружението на общините в България, за да се види цялата картина.

Припомняме, че първо класиране тази година за столичните детски градини завърши със 7 146 деца некласирани, които останаха да се борят за свободните 3000 места на второ класиране. Което означава, че при най-добри сметки и намествания желаещи 3000 деца са останали извън детските градини и ясли, въпреки усиленото строителство на нови крила в детските градини.