С 500 лева ще бъде увеличена заплатата на учителите, които се включат в Национална програма "Мотивирани учители". За целта те трябва да работят в училища с проблемни области, включително с ученици, които имат ниски образователни резултати или нисък социален статус.

Това решиха министрите от кабинета "Борисов-3" след днешното правителствено заседание

Изплащат 12 млн. лв. на пътуващите учители

Изплащат 12 млн. лв. на пътуващите учители

Парите ще стигнат до 90% от пътуващите учители

Учителите ще получават и по 200 лв. за наем за срок от 12 месеца. Предвиждат се и средства за възстановяване на транспортни разходи за пътуващите учители за същия период. Преди изменението средствата за допълнително финансово стимулиране бяха в размер на 300 лева.

Програмата разширява възможностите за включване на специалисти в едногодишните обучения за придобиване на професионална квалификация "учител" за всеки един от учебните предмети - математика, информатика и информационни технологии, чужди езици, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда. Вече ще се допускат и кандидати с образователно-квалификационна степен "бакалавър" освен специалисти със степен "магистър". 

Подпомагат с 500 лв. учители, преподаващи в проблемни училища

Подпомагат с 500 лв. учители, преподаващи в проблемни училища

Новата мярка включва и допълнителни средства за наем

До 10 дни от публикуване на изменението на програмата на официалния сайт на МОН ще се приемат документи на кандидатите за допускане до процедурата по подбор. Национална програма "Мотивирани учители" е създадена, за да бъдат подкрепени училищата чрез комплекс от мерки за осигуряване на квалифицирани и мотивирани педагогически специалисти за справяне в реалната училищна среда.

До 15 октомври включително се удължава срокът за кандидатстване по програма "Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация". Продължителността на подадените в този срок и евентуално одобрени проекти за финансиране ще бъде до края на учебната 2019/2020 година.