Професията готвач е хит за учениците. Това обяви просветният министър в оставка Меглена Кунева на среща с учители и ученици в Професионалната гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров"-Варна, съобщават от министерството.

Кунева обясни, че готвачите са изключително търсени и добре платени в ресторантите, затова расте и интересът към професията. Телевизионните предавания за готвене допълнително предизвикват още по-голям интерес сред учениците и родителите.

Меглена Кунева смята, че е налице парадокс. Има безработица, бизнесът се задъхва заради дефицит на кадри, а в същото време професионалните училища се опразват за сметка на езиковите.

Кунева подчерта, че системата не може да се регулира със санкциониращи административни мерки, а с добро менажиране, с повече учебни практики, с покачване на престижа на търсените професии и тясна връзка с бизнеса и неговите реални потребности.

Пред учениците и учителите Меглена Кунева разясни, че от началото на следващата година стартира българският вариант на досегашния проект ДОМИНО по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" с финансиране за бизнеса. Той предвижда три дни седмично учениците да работят срещу заплащане и два дни да учат.

Според просветния министър професионалните училища трябва да са максимално гъвкави и адаптивни към средата, в която се конкурират с профилираните гимназии и основно с предпочитаните от деца и родители езикови гимназии. Нужно е да се търсят дългосрочни партньорства с фирмите, да се кандидатства по проекти за обновяване на материалната база, да се предлагат по-привлекателни специалности и съвместни учебни планове. Те трябва също да се съобразяват с пазара и да рекламират по-агресивно продукта си.

По време на срещата като основен препъникамък пред развитието на професионалното образование бяха формулирани демографският срив, остарялата материална база, трудностите при осигуряване на индивидуални работни места за производствена практика на учениците. Друга спънка е слабият интерес на подрастващите към водещи сектори като туризма.

Във варненската професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" се подготвят висококвалифицирани специалисти в областта на туризма и ресторантьорството. Обучението се осъществява в три професионални направления: "Хотелиерство, ресторантьорство, кетъринг", "Хранителни технологии", "Пътувания, туризъм и свободно време".

В гимназията се обучават 920 ученици в 37 паралелки. Работят 71 учители. Учебната практика се провежда в учебни кухни, кабинети по сервиране и на реални работни места, а производствената - в реномирани хотели и заведения за хранене и развлечение. Летният производствен стаж на учениците традиционно се провежда в България. Учениците могат да карат стажовете си също в Германия и Франция, а от това лято и в Испания.