Първият етап на класирането на кандидат-студентите в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за учебната 2014/2015 г. беше обявен на 15 юли 2014 г., съобщават от Алма матер.

8 292 са кандидатите, подали документи за прием в най-старото висше училище. Най-много от тях са посочили като първо желание специалност „Психология“. На второ и трето място са специалностите „Право“ и „Софтуерно инженерство“, следвани от „Предучилищна и училищна педагогика“, „Медицина“, „Английска филология“, „Социални дейности“, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, „Фармация“ и „Публична администрация“.

От 16 юли до 18 юли 2014 г. новоприетите студенти имат няколко възможности, обясняват от СУ. Първата е да се запишат в специалността, в която са класирани на първия етап. Документите за записване могат да бъдат закупени в книжарниците в Ректората. Освен тях трябва да бъдат представени оригиналът на дипломата за средно образование, лична карта, документ за платена семестриална такса и три паспортни снимки.

Кандидатите могат и да потвърдят в специалността, в която са класирани на първия етап, за да продължат да участват в следващи класирания. За целта е нужно да депозират оригиналната диплома за средно образование в съответния факултет.

Третата възможност е приетите по първото си желание кандидати да се запишат в специалността, без право да потвърждават за участие в следващи класирания.

Неприетите от първия етап кандидати участват автоматично в следващия етап на класирането, уточняват още от Алма матер.

На 22 юли 2014 г. ще бъде обявено и второто класиране. В него участват потвърдилите от първия етап кандидати, за които е възможно прекласиране в по-предна желана специалност, посочена в състезателния картон и некласираните кандидат-студенти.

От 23 до 25 юли 2014 г. включително класиралите се от втория етап кандидати трябва да потвърдят или да се запишат в избраната специалност.

На 29 юли 2014 г. ще бъде обявен третият етап на класирането. Записването за него е окончателно и трябва да бъде направено в периода 30 юли – 1 август 2014 г. включително.

От Студентския съвет на СУ ще подпомогнат работата на отдел „Студенти” като за първи път тази година ще съдействат при записването на новоприетите във всички факултети на висшето училище. Досега такава практика имаше само за част от по-големите факултети. Целта е записването да протича максимално бързо и безпрепятствено.

От Студентския съвет ще помагат на първокурсниците при попълването на необходимите документи, ще отговарят на въпроси и ще съдействат при всички възникнали ситуации. Това ще става във всички факултети пред кабинетите на отдел „Студенти“, в които ще става записването.

Информация за записване на новоприетите студенти може да бъде получена на тел. 02/9308 500 и 02/988 22 71 в сектор "Студенти" и в страницата на Студентския съвет на адрес: http://students.uni-sofia.bg/?p=5255, съобщават още от Алма матер.