Инспекторатът на Министерски съвет и Световната банка влизат във фонд „Научни изследвания". Това стана ясно след среща при премиера на министъра на образованието и учени от Софийския университет.

Игнатов съобщи, че Инспекторатът на МС ще влезе във Фонда още днес, за да направи проверка. Той каза още, че се е свързал със Световната банка и че така ще бъде удовлетворено желанието на учените външна за България институция да провери конкурсната сесия.

Игнатов категорично заяви: „Ако някой някъде е съгрешил, откраднал, създал корупционна среда, той трябва да понесе отговорност".

За тези, които се смятат ощетени и си четат рецензиите и подават възражения, Игнатов каза, че резултатите ще бъдат преразгледани. Има процедура, има заделени над 2 млн. лв. точно за ощетените, подчерта той и изтъкна, че ако се установи, че те трябва да бъдат финансирани, ще бъдат финансирани.

Игнатов изтъкна още, че от средата на ноември на сайта на Министерството е качен нов проект на правилник на Фонда, който ще гарантира повече прозрачност. Игнатов посочи, че Министерството приема предложения за текста и че очаква по-широко обсъждане, за да може от началото на годината да има нов правилник.

Деканът на Химическия факултет Тони Спасов каза, че учените са много доволни от срещата. Той разказа, че премиерът подчертал, че България има нужда от своите силни учени и че те трябва да работят заедно с Министерството на образованието за българската наука, защото общество, базирано на знанието, не може без силна наука.