Министерството на образованието започва проект за квалификация на близо 53 000 учители от училища и детски градини за период от следващите три учебни години.

Това съобщи на пресконференция ресорният заместник-министър Деница Сачева.

"Общата стойност на проекта е почти 20 млн. лв., като той финансира от оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" и съфинансиране от държавния бюджет", отбеляза Сачева.

Преподаватели ще преминат през различни курсове за професионално развитие, а фокусът е насочен към учителите във възрастовата група между 34 и 54 години.

Част от обученията ще бъдат насочени и към въвеждането на инструмент за диагностика за дигиталните компетентности - европейският инструмент "селфи". С него се цели да се направят анализи на дигиталните нужди на учителите и учениците.

Сачева подчерта, че един от основните фокуси на политиката на МОН е дигитализацията на образованието и допълни, че от следващата година се предвижда да започне и проект за дигитализация, който е на стойност близо 50 млн. евро.

"Идеята е във всяко българско училище да предложим необходимия пакет мерки, които да им помогнат за т.нар. "дигитална трансформация", уточни зам.-министърът.

По думите ѝ до края на годината през различни курсове ще преминат 11 200 учители, като преподавателите под 34 години, които ще бъдат обучавани са 8000.

Основните направления на обученията са иновативни методи на преподаване, съвременни методи за оценяване, диагностика на личностното развитие, консултиране на ученици, прилагане на модели за позитивна училищна среда, както и повишаване нивото на управленските функции на учителите.