542 ще са иновативните училища в България през учебната 2022/2023 г. Те ще са с 32 повече от миналата учебна година. Списъкът на иновативните училища е одобрен на днешното заседание на служебното правителство, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

Учебните заведения със статут на иновативни са в 192 населени места от всички 28 области в страната. Те разработват и въвеждат нови методи на преподаване, внедряват иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението, усъвършенстват управлението си.

Дигитализацията на образователния процес в българските училища

Дигитализацията на образователния процес в българските училища

Седем училища получиха признание за иновативни практики, които прилагат с помощта на технологиите

Иновативните процеси се въвеждат в продължение на четири години, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците.

Проектите са одобрени от Комисията за иновативните училища, в която участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност, лица с доказан опит в областта на образованието, науката и технологиите.