Средства по националната програма „Без свободен час в училище” ще получат 816 училища, съобщават от Министерство на образованието и науката.

Парите ще послужат за изплащане на възнагражденията на учители, които заместват излезли в отпуск колеги. По този начин учениците не пропускат уроци.

Сумата възлиза на 729 209 лева. Тя е за периода 1 март 2016 г. до 30 юни 2015 г. 2 млн. лева е общият бюджет за програмата за тази година, уточняват от просветното ведомство.

В рубриката „Програми и проекти” на сайта на министерството е публикуван списъкът с одобрените училища. Сред школата, които са кандидатствали, има и професионални гимназии, които след влизането в сила на новия закон за училищното и предучилищното образование от 1 август са общински. Това е и причината парите за тях да се дадат на общините.

Директорите на държавните и общинските училища са кандидатствали чрез регионалните инспекторати по образованието. Те са представили определените в програмата документи.

От просветното министерство уточняват, че всяко училище може да кандидатства за не повече от 0,5 на сто от годишния размер на средствата за заплати и осигурителни плащания по утвърдения му бюджет за 2016 година.

666 365 лева ще бъдат изплатени на общински училища, а 92 441 лева на държавните за периода от 1 ноември  2015 г. до 28 февруари 2016 година. Това ще стане, след като Министерският съвет приеме постановление за изплащането им, става ясно още от съобщението на МОН.