Днес в 9 часа започна изпитът по френски език в Софийския университет "Св. Климент Охридски". В аудитория 292 на Ректората Павлина Георгиева от Перник изтегли вариант № 1. Кандидат-студентите, които се явяват на изпит днес, са 58. Председател на изпитната комисия е доц. Маргарита Руски.

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова приветства кандидатите и изрази надеждата си скоро да станат студенти в Алма матер, където университетските аудитории да бъдат тяхно ежедневие, а срещата с науката, знанието и авторитетните преподаватели - част от подготовката им за голяма кариера.

Проф. Божанкова изказа уверението си, че кандидатите са отлично подготвени за днешния изпит и ги призова да покажат на изпитната комисия това изключително високо ниво на познание, което притежават.

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: Философия; Психология; Социология; Културология; Политология; Публична администрация; Библиотечно-информационни науки; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование;Българска филология; Славянска филология; Балканистика; Френска филология; Испанска филология; Португалска филология; Класическа филология; Унгарска филология; Новогръцка филология; Румънска филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Китаистика; Японистика; Кореистика; Арменистика и кавказология; Предучилищна и начална училищна педагогика; Предучилищна педагогика и чужд език; Начална училищна педагогика и чужд език; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Педагогика на масовата и художествената комуникация.