Днес в 14 часа в зала 252 в Ректората на Софийския университет "Св. Климент Охридски" започна изпитът по география, с който завършва кандидатстудентската сесия. Вера Михайлова от София изтегли вариант № 10 на теста. Кандидат-студентите, подали заявления за явяване на изпита, са 283.

Изпитната тема беше изтеглена в присъствието на заместник-ректора на Софийския университет проф. Ренета Божанкова и заместник-декана на Геолого-географския факултет доц. Никола Ботушаров. Председател на изпитната комисия е проф. Веселин Бояджиев от Геолого-географския факултет на Софийския университет.

Проф. Божанкова приветства кандидатите и изрази убедеността си, че са готови да се представят отлично на изпита и това ще им отреди място в най-престижния и най-стария български университет - Софийския университет "Св. Климент Охридски". Заместник-ректорът пожела на кандидат-студентите успешна работа и да зарадват своите семейства и своите учители с отличен резултат.

Председателят на изпитната комисия проф. Бояджиев призова кандидат-студентите да работят внимателно и съсредоточено и им пожела успех.

С успешно издържан изпит по география кандидат-студентите могат да учат в следните специалности в Софийския университет: Библиотечно-информационни науки; История и география; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; География и биология; География; Геология; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Физическо възпитание и спорт.

С изпит по география и изпит по английски, немски, френски, испански, италиански или руски език кандидатите могат да запишат специалностите "Туризъм" и "Регионално развитие и политика".

С успешно положени изпит по география и изпит по английски, немски, френски или испански език бъдещите студенти могат да запишат специалност "Европеистика".