"С липсата на глобално образование и знания за света можем да обясним ширещото се лековерно четене на фалшиви новини и необяснимо доверие в агресивно разпространяваните конспиративни теории."

Това каза председателят на Българската платформа за международно развитие (БПМР) проф. Петранка Филева по време на IX Национална конференция за глобално образование: Образование за глобално гражданство в условията на COVID-19. Общи хоризонти - различни реалности, която се проведе вчера и днес в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади на МОН в София.

Конференцията се организира за девети пореден път от БПМР в сътрудничество с Министерството на образованието и науката, с финансовата подкрепа на Европейската мрежа за глобално образование (GENE), съфинансирана от Европейския съюз и събра над 70 директори и преподаватели от цялата страна, представители на гражданските организации и експерти от компетентните институции.

По време на официалната церемония по откриването председателят на БПМР проф. Филева изтъкна, че можем да си обясним и ширещото се недоверие към институциите, включително и международните, и дори към ваксинирането, с все още началните стъпки по въвеждане на гражданското образование в българското училище.

"Ползите от глобалното образование са в продължаващото търсене на решения на глобалните предизвикателства. Трябва да разглеждаме глобалното образование като знания за света, какво движи световните пазари и международните отношения, въпреки че засега глобалните компетентности по ПИЗА се съсредоточават по-скоро върху междукултурните отношения и етническата толерантност, които безспорно са важни компетентности и помагат за световния мир по абстрактен начин, но не дават достатъчно знания и ориентири за света, в който живеем", изтъкна още тя.

Проф. Филева настоя, че е нужно в учебните програми да има натрупване на знания за свободните трансгранични пазари, за обвързаните глобални вериги производствени процеси, за корпорациите и тяхната роля в процесите на глобализация, за националните държави и международните организации.

"Само така младите българи ще бъдат по-добре подготвени за колективно решаване на важни национални проблеми, силно повлияни от външни фактори", убедена е проф. Филева.

В официално послание заместник-министърът на образованието и науката Евгения Пеева-Кирова изтъкна, че глобалното образование е особено важно днес, когато светът и взаимната му обвързаност създава както предпоставка за развитието на пандемията, така и условия за нейното преодоляване.