27 500 двойки общо са получили седмокласниците на външното оценяване. Отличните оценки са 3630.

Близо 18 хиляди са двойките по математика срещу 1 130 отлични оценки.
На изпита по български език и литература слабите оценки са 9 500 срещу близо 2 500 отлични оценки.

Резултатите от проведеното национално външно оценяване след седми клас са достъпни на сайта на МОН.

По-ниски в сравнение с предходната година резултати и по двата предмета, отчетоха на пресконференция от Министерство на образованието.

Министър Кунева заяви, че оценяването на седмокласниците потвърждава необходимостта от по-голяма свобода за учителя да преценява как да преподава.
„В 21-век всичко е съобразено с индивидуалните способности на всеки човек”, коментира министър Кунева.

На изпита по български език и литература за VII клас са се явили 53 579 ученици, като 39 306 от тях са работили и по втория модул, който не е задължителен.  Отлични оценки са получили 2523 ученици, а слаби – 759 ученици. 9481 са слабите оценки при учениците, работили само върху първия модул. През 2014 г. слабите оценки са били 9805, а през 2015 г. – 8154.

На изпита по математика са се явили 53 212 ученици, като 32 044 от тях са работили и по втория модул. Отличните оценки са 1127, а слабите – 3881.  По първия модул са получени 17 983 слаби оценки. Тези резултати също са съизмерими с минали години. През 2014 г. слабите оценки за първия модул са били 12 824, а през 2015 г. – 14 939.

Разликата в броя на слабите оценки на учениците, работили само по първия модул и на тези, които са решавали и задачи от втория, може да се обясни с възможността допълнителни точки да са получени от вярно решение на задачи от допълнителния модул, обясни министър Кунева.

Скалата за оценяване на първия модул тази година е 16 точки за среден, а 65 за отличен. При вярно решен втори модул се добавят още 35 точки. Общо 100 точки може да получи ученик, успешно решил и двата модула.

Седмокласниците, които са се явили на изпита по български език и математика са над 53 хиляди. Изпитът в 7-ми клас има два елемента – национално външно оценяване – задачи и въпроси от общ характер, сравнително по-лесни, докато вторият модул са задачи с по-завишена степен на трудност. Броят на учениците, явили се на втория модул тази година, е по-голям. Постиженията на седмокласниците и по двата предмета и по български и по математика са по-ниски в сравнение с предходните години.

На първи позиции са София-град, Смолян, Търговище, Габрово, Варна, Бургас. С най-ниски резултати са учениците от Сливен и Враца. Разликата в постиженията на учениците в регионите с най-високи резултати, сравнени с тези с най-ниски резултати, е 12 точки.

Относно изводите от изпита по български език и литература, експертите констатират, че учениците не владеят видовете сложни изречения по състав, както и пунктуацията на сложните изречения. Те все още трудно извличат информация от текст. Седмокласниците демонстрират висока степен на цитиране и овладяване на текст, заяви по време на представянето заместник-министър Деян Стаматов.

На пресконференцията стана ясно още, че четвъртокласниците най-успешно са се справили с националното външно оценяване по предмета „Човекът и обществото“, като средният резултат за страната е 78,64 точки от възможни 100. По български език и литература средният резултат е 67,65 точки, по математика - 67,7 точки, а по „Човекът и природата“ – 74,95 точки.

Четвъртокласниците са с най-високи резултати за последните десет години по интегративен предмет Човекът и обществото. Децата са постигнали по-малки резултати спрямо предходната година по български език, математика, човекът и природата.

Прави впечатление, че по няколко предмета: математика, човекът и природата, човекът и обществото, първенци са учениците от Смолян, които заедно с връстниците си от София-град демонстрират най-високи постижения. С най-ниски резултати са четвъртокласниците от Сливен, Шумен и Силистра. Прави впечатление, че по резултати децата от Видин не отстъпват и застават до четвъртокласниците от София и Смолян.

„За нас ще бъде интересно да видим, кои са онези училищни и регионални политики, които са довели до излизането му на по-предни позиции”, коментира Евгения Костадинова , директор на дирекция в МОН, резултатите на учениците от Видин. Тя уточни, че за пръв път тази годината изчислява средно претеглени стойности на региона спрямо резултатите на всички ученици от региона, за да бъде по-коректна класацията.

Така по математика на първо място са градовете Смолян, София-град, Варна, Кюстендил, Видин, Русе, а на последни места са Сливен, Шумен, София – област, Враца, Пазарджик. По български език и литература децата на първи места са учениците от София-град, Смолян, Видин, Варна, Перник, Габрово, на последно място са учениците от Сливен, Силистра и Ловеч. По предмета Човекът и природата отново отличници са децата от Смолян, а най-зле представилите са тези от Сливен.

Човекът и обществото, където за пръв път се отчитат устойчиво високи резултати в сравнение с предходни години, най-добре представилите се ученици в четвърти клас са тези Смолян, следвани от тези в София-град, Габрово, Кюстендил и Перник.

Сред изводите, които правят педагозите е да се акцентира върху формирането на умения за четене с разбиране и аргументиране на собствения избор, както и да се акцентира върху развитие на пространственото мислене и решаването на съставни текстови задачи.

Костадинова заяви, че задачите, които са затруднили четвъртокласниците са тези, които изискват четене с разбиране и умение за извличане на информация. Оценката от националното външно оценяване в 4-ти клас не се записва като оценка. От МОН констатират синхрон между външното оценяване и вътрешното.