Продължават събитията по европейските програми "Еразъм+" и "Европейски корпус за солидарност" през 2022 година. Около 15 000 ученици, студенти, учители, университетски преподаватели и младежи ще имат възможност за обучение или стаж по тях. Информацията е на МОН.

Над 54 млн. евро е бюджетът на програма "Еразъм+" за България за 2022 г. По програма "Европейски корпус за солидарност" страната ни получава близо 3 млн. евро. Това e увеличение съответно с 30% и с 10% в сравнение с предходната година.

Нова програма дава 200 хил.лв. стипендия на студенти за обучение в чужбина

Нова програма дава 200 хил.лв. стипендия на студенти за обучение в чужбина

Срокът на новия фонд е тригодишен

С над 150 хил. евро млади хора да пътуват и опознават европейските страни в рамките на "Открий ЕС". До началото на октомври ще бъде отправена покана за кандидатстване с проектни предложения за мобилност и партньорства в сектор "Младеж", проекти за малки партньорства в сектори: "Образование за възрастни", "Училищно образование", "Професионално образование" и за "Солидарност" по Програма "Европейски корпус за солидарност".

Предоставя се възможност за учене и създаване на опит в чуждестранни училища и университети, както и обмен на добри практики с европейски колеги.

Над 46 млн. евро от средствата по "Еразъм+" са за дейности в сферата на образованието и обучението, а останалите са в сектор "Младеж". Почти 80% от бюджета са предвидени за финансиране на дейности за мобилност, около 17% са за партньорства за сътрудничество и малки партньорства, останалите около 3% са за дейности за обучение и сътрудничество.

МОН дава на прокуратурата оценители на проекти по "Еразъм+" за конфликт на интереси

МОН дава на прокуратурата оценители на проекти по "Еразъм+" за конфликт на интереси

Нередностите са за над 1,5 млн. евро