До 2020 г. едва 2% от работодателите ще наемат висшисти с диплома по туризъм. Това показва социологическо проучване, проведено през 2015 г. като част от подготовката на рейтинговата система на висшите училища в България, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

За предстоящата академична година броят на първокурсниците в професионално направление "Туризъм" ще надхвърли заявката на национално представителните работодателски организации. Те са декларирали необходимост от 1800 специалисти с висше образование в тази област, а кандидатите са 2138.

По данни от Националния осигурителен институт и рейтинговата система приложението на придобитото висше образование в сферата на туризма е най-слабо в сравнение с всички други професионални направления. Само 19.7% от абсолвентите с такива дипломи работят по специалността си при средно 47% за всички направления.

"Тези данни показват, че в туризма има излишък на специалисти с висше образование. В същото време браншът се нуждае от кадри със средно образование. Затова усилията на МОН са насочени към развиване на професионалните гимназии по туризъм и към балансиране на студентите в професионално направление "Туризъм", заяви министърът на образованието и науката проф. Николай Денков, който е в Бургас.

Той участва в кръгла маса за образованието и реализацията на специалистите в сферата на туризма заедно с министъра на туризма доц. Стела Балтова, представители на висши училища и на Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство в България.

В момента 10 държавни и четири частни висши училища в страната обучават общо 4854 студенти в направление "Туризъм". Сред предпочитаните специалности са "Мениджмънт в туризма", "Управление на хотелите и ресторантите", "Културен туризъм", "Аграрен туризъм", "Екологичен туризъм", "Алтернативен туризъм", "Кетъринг".

Сравнително най-лесно намират работа по специалността си възпитаниците на СУ "Св. Климент Охридски" (34% от завършилите), а най-трудно - абсолвентите на Колежа по туризъм в Благоевград (10%), отчита статистиката.

Средно образование в сферата на туризма дават 112 училища. 85 от тях са професионални гимназии, 25 - средни училища, а 2 - училища за деца с увреден слух.

Към 9 февруари 2017 г. те имат общо 19 526 ученици. Обучението е за придобиване на първа, втора, трета и четвърта степен на професионална квалификация от направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг" и за придобиване на трета степен на професионална квалификация от направление "Пътувания, туризъм и свободно време".

Една от професиите в туристическия бранш - "готвач", беше сред първите, за които започна обучение по дуалната система в професионалното образование.

По българо-швейцарската програма ДОМИНО за готвачи се подготвят ученици в Добрич, Бургас, Перник и Стара Загора. Квалификационният профил на професията, учебният план и учебните програми са разработени съвместно с бизнеса.

Освен дуалната система подходяща форма на обучение в областта на туризма са професионалните колежи с участието на бизнеса, университетите и центровете за професионално обучение, подчерта министър Денков пред участниците в кръглата маса.

Анализите, направени от Министерството на туризма, показват, че трябва да бъде обособена нова категория персонал, а именно "контактуващ персонал". "Министерството на туризма създава свои органи с цел идентифициране на проблемите и набелязване на мерки за преодоляването им. За целта функционира Междуведомствен съвет за кадрите в туризма, като са проведени четири заседания и пет на работните групи към него". Това заяви министърът на туризма Стела Балтова на кръглата маса.

Според нея трябва да се намери дълготрайно решение на проблема с персонала в туризма. "Екипът на министерството счита, че определено има недостиг на персонал, който да осигури правилното визионерско маркетиране и позициониране на туристическия продукт", каза тя и призна, че заплащането не мотивира квалифицираните хора да останат в сектора.

Стела Балтова информира, че на среща с генералния секретар на Световната организация по туризъм Талеб Рифай е обсъдена само темата за специалистите в сектора. Вече сме изпратили към СОТ стратегия с предложения за инициативи в България и очакваме тяхното одобрение с цел подпомагането на страната в тази сфера, допълни тя.

Сектор туризъм осигурява 92 500 работни места в България, като директният принос е 3.1%. Общата заетост достига 11.2%, което е почти колкото и делът на сектор туризъм в БВП на страната.

В момента България е в особен процес на "инвестиране в създаване на кадри" и "кражбата" на готови специалисти, призна министър Балтова.

Областният управител на Бургас Вълчо Чолаков посочи, че регионът е насочил своите усилия към удължаване на летния сезон, а също да стане целогодишна дестинация. Всяка община в областта работи за това, като се инвестира в подобряване на инфраструктурата и цялостната обстановка.