Само две са кандидатурите за поста ректор на най-старото висшо учебно заведение в България - Софийския университет „Св. Климент Охридски".

Според процедурата по избор, приета от Академическия съвет на Софийския университет, днес, в 17 часа, е изтекъл срокът за издигане на кандидатури за бъдещ ректор.

Кандидатурите за поста са две: на проф. дфн Анастас Герджиков и на чл.-кор. проф. дхн Тони Спасов, съобщават от учебното заведение.

Кандидатурата на проф. дфн Анастас Герджиков е издигната от Общото събрание на Факултета по класически и нови филологии.

Кандидатурата на чл.-кор. проф. дхн Тони Спасов е издигната  от Факултетния съвет на Факултета по химия и фармация.

На 17 ноември 2015 г. Общото събрание на Софийския университет ще избере еднолични и колективни органи на управление и контрол на СУ.