Министерството на образованието и науката инициира създаването на механизъм за превенция на агресията в училищата, съобщиха от пресофиса на МОН.

Той ще се разработи между няколко институции. В него трябва де се включат основно три типа дейности, заяви министърът на образованието Николай Денков на среща с представители на министерствата на здравеопазването, труда, правосъдието, външните работи, Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), Националното сдружение на общините и институцията на омбудсмана.

По думите на Денков мерките за превенция обхващат осигуряването на психолози и педагогически съветници в училищата, които да идентифицират децата, които са в риск от агресия и насилие.

Той беше категоричен, че сред мерките трябва да залегне разработването на план за работа с учителите и осигуряването на обучения за реакция при кризисни ситуации.

Директорка на училище обезвреди нападатели, заплашили ученици с нож

Директорка на училище обезвреди нападатели, заплашили ученици с нож

Нападателите са двама криминално проявени младежи...

Сред пътищата за дългосрочно и устойчиво предотвратяване на агресията в училище ще са разнообразните извънкласни дейности.

Спортът, изкуството, доброволческите инициативи са начин за насочване на енергията на децата в положителна посока, който трябва да бъде използван пълноценно, подчерта Денков.

В момента ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" осигурява финансиране за извънкласна работа. МОН ще търси начин за устойчивост на вече съществуващите инициативи и за разширяване на обхвата, така че да се включат всички ученици.

МОН търси начини за намаляване на агресията в училище

МОН търси начини за намаляване на агресията в училище

Министърът призова родители и учители да се обединят

Агенцията за социално подпомагане пък ще изготви кратки описания на предлаганите в страната социални услуги. Те ще бъдат предоставени на директорите на училищата с обяснение как могат да се възползват от тях.

Психолози влизат в училището, където почина дете след ритник от съученик

Психолози влизат в училището, където почина дете след ритник от съученик

"Страхувам се, че ще станем толерантни към плесници и ритници", заяви психолог