Национален синдикат Висше образование и наука (ВОН-КНСБ) настоява за увеличение на заплатите в системата на висшето образование. Това обявиха от пресцентъра на синдиката.

Председателят на ВОН-КНСБ Проф. д-р Лиляна Вълчева посочва, че колегите й на властови позиции са позволили на лидери на политически партии да пренебрегнат тригодишната успешна политика по доходите и в Бюджет 2024 г. По думите й за системата на висшето образование и науката да няма средства, независимо от многото проведени реформи и обещания.

Тя подчертава, че в бюджета за тази година няма средства за Комплексната оценка за качество на обучение, нито средства за повишаване на работните заплати на специалисти и изследователи, които са на длъжности с образователно-квалификационни степени и с чист доход на нивото или малко над минималната работна заплата.

От ВОН-КНСБ изтъкват, че няма достатъчно средства за продължаваща политика на доходите на Академичния състав, както и яснота каква част и по каква методика от допълнителните 375 млн. лв. ще бъдат отделени средства за Държавните висши училища, БАН, НИМХ.

Синдикатите са притеснени от факта, че липсва ясен ангажимент за ръст на доходите на служителите, който поне да компенсира ръста на минималната работна заплата, на цените и вече загубената покупателна способност. ВОН-КНСБ имат две основни искания. Първото е началните основни месечни заплати за академичната длъжност Асистент да станат 2200 лв. (чл. 92/ЗВО).

Началните основни месечни заплати на непреподавателския състав от ДВУ, БАН, НИМХ, съответстващи на образователната степен, изисквана за заемането на конкретната длъжност при съотношения към минималната работна заплата за страната да се увеличат съответно с 1,15 % за средно образование; 1,30 % за образователна степен Специалист; 1,45 % за образователна степен Бакалавър; 1,60 % за образователна степен Магистър е другото искане на синдиката.

От 22 януари 2024 г. ВОН-КНСБ започва подготовка за протестни действия, ако исканията им не бъдат изпълнени.

Синдикат иска повече средства за висше образование и заплати

Синдикат иска повече средства за висше образование и заплати

Настояват и за увеличение на стипендиите на студенти и докторанти