Расте броят на наетите във висшите училища. Към 2017 те са 22 826. Само за сравнение към декември 2016 те са 12 899. Това стана ясно на дискусия в КНСБ, посветена на висшето образование.

В голяма част от ВУЗ-овете размерът на основната заплата е по-скоро придобивка за престиж, второстепенен или дори третостепенен доход. Най-високата заплата в бранша е в Икономическия университет във Варна към 2061 лева. Най-ниската е 860 лева. В четири университета средната преподавателска заплата е под 1000 лева.

Съотношението на преподавателски към непреподавателски състав през тази година е 57% към 43%. Отчита се положителна корелация между броя на студентите и броя на преподавателите. Размерът на заплатата теоретично се явява важен мотивиращ или демотивиращ фактор за качественото изпълнение на работата в университета.

Около 2/3 от университетите плащат бонус за докторска степен към 262,50 лева. Някои ВУЗ-ове плащат и повече за учените си и придобитите научни степени. Малко, но добре платени преподаватели, които обучават обаче много студенти има в УНСС, ПУ, ЮЗУ, ИУ-Варна. Много студенти,много преподаватели, но ниско платени има в СУ,ТУ-София.

Медицинските университети отчитат малко студенти, обучавани от малко, но високо платени преподаватели. Седем са водещите университета- ПУ, УНСС, Стопанска академия Димитър Ценов-Свищов, ИУ-Варна, Аграрен университет-Пловдив, МУ-Варна, НХА. Седем са и изоставащите ВУЗ-а: Тракийски университет-Стара Загора, УНИБИТ, Минно-геоложки университет " Св. Иван Рилски, ХТМУ, УАСГ, Висше строително училище " Любен Каравелов"-София, Висше транспортно училище " Тодор Каблешков"- София.