Децата в детските градини не могат да носят защитни маски за лице. Това е позицията на зам.-кмета Мирослав Боршош по приемането на насоки за работа в условията на COVID-19 за учебната 2021/22 година и стартиране работата на детските градини на 1 септември. 

Становището е било обсъдено и подкрепено от работодателските организации в системата на предучилищното и училищното образование, както и от родителски организации.

Дневният режим на децата в детските градини е наситен с различни дейности, ситуации и активности като хранене, игри и следобедния сън при които носенето на предпазни маски е невъзможно и неефективно.

Слаб (2) за обществото и държавата, а за децата ни – пак бутафорно образование

Слаб (2) за обществото и държавата, а за децата ни – пак бутафорно образование

По-малко от месец преди старта на учебната година присъственото обучение на децата в образователната система все повече e под въпрос

Насоките на МОН разписват задължителни и препоръчителни мерки - дезинфекция, проветряване, носене на маски, ваксинирането на педагогическия и непедагогическия персонал. Към настоящия момент ваксинираните са 30% от учителите и 40% от директорите. За това МОН провежда разяснителна кампания по темата.

За детските градини се предвижда затваряне само в краен случай. При влизане на страната в тъмночервения сценарий ще могат да работят детските заведения със 100% преболедувал или ваксиниран персонал. В този период ще се приемат само деца, чиито родители отговарят на същите условия. Миналата седмица обаче не стана ясно дали действително ще важи изискването за маски в детските градини, както за училищата.

В последния момент решават как започва учебната година

В последния момент решават как започва учебната година

Присъствено начало е гарантирано само за първокласниците