Днес Стопанската академия „Д. А. Ценов" в Свищов празнува 70 годишния си юбилей.

Празникът беше отбеляза с официално откриване на Паметник на дарителя Димитър Ценов. В него взе участие и председателят на Народното събрание Георги Пирински.

След това в ректората се състоя тържествена церемония за присъждане на почетното звание "Doctor Honoris Causa" на проф. Клод-Ролан Курле, президент на университета "Пиер Мендес Франс", Гренобъл, Франция.

Вечерта в Първото българско читалище "Еленка и Кирил Д. Аврамови" ще се проведе тържествено академично събрание-концерт, посветено на 70-та годишнина на висшето училище. По-късно вечерта е и празничния коктейл за официалните гости и участниците в Юбилейната конференция.

На 8 ноември 1936 г. В Наредба-закон, подписана от Цар Борис III, се записва: „Учредява се в гр. Свищов Висше търговско училище под името „Д. А. Ценов" с цел да дава теоретически и приложни знания по отделните клонове на стопанските науки."

Стопанска академия „Д. А. Ценов" включва четири факултета и един департамент, към които са обособени отделни катедри, центрове, акредитиран филиал по икономика и управление в гр. Ловеч, Колеж, Институт за научни изследвания, Академична библиотека.

Във Висшето училище работят над 320 висококвалифицирани професори, доценти, асистенти и сътрудници. Те обучават над 10 000 български и чуждестранни студенти в редовна, задочна и дистанционна форма.

Съвместно с европейски университети Стопанска академия участва в програми на Европейския съюз, в проекти на международни фондове за научни изследвания, в междууниверситетски мрежи за обучение и мултинационални проекти за Висше образование.