"Сесията приключи успешно във всички университети, но само медицинските университети са присъствено при практическите си занятия, иначе лекциите са им онлайн. По-голяма част от университетите са в онлайн среда, но тук е решение на самите учебни заведения да решат дали да се върнат в присъствена форма".

Това заяви пред БНР Даниел Парушев, председател на Националното представителство на студентските съвети.

Той подчерта, че студентите искат да се върнат в присъствена среда, тъй като вече всичко е отворено. Поставили са този въпрос пред образователното и здравното министерство.

Над 37 000 студенти са пожелали участие в студентски практики

Над 37 000 студенти са пожелали участие в студентски практики

Общият бюджет на проекта е 46 млн. лева

Присъствената форма има много предимства, особено е важно това за първокурсниците. За тях би могло да се помисли, отбеляза Парушев.

На дневен ред са поставени въпросите от страна на студентските съвети дали трябва да се намалят студентските такси и наемите на общежитията в условията на пандемия. 

"В някои от университетите успяхме да понижим таксите - в УНСС, УАСГ, в Русе, Пловдив, Югозападния и Великотърновския университет, а в Софийския университет са много ниски и не е нужно да искат намаляване. Но това е до март, а ако онлайн обучението продължи, ще искаме удължаване на тази мярка", допълни Парушев.

По думите му не се очаква висшето образование да остане онлайн.

Договорът с работодател освобождава студентите от такси в университета

Договорът с работодател освобождава студентите от такси в университета

След успешно завършване те ще продължат работа при работодателя си за минимум 5 години