Студентският съвет при Софийския университет „Св. Климент Охридски" се обяви против повишаването на семестриалните такси. Темата е обсъдена на извънредно заседание на общото събрание на съвета. Дискутирани са и финансовите проблеми, пред които е изправена институцията. В заседанието са взели участие студенти и представители на Факултетните студентски съвети.

Студентите са категорични, че ако днес Академичният съвет на СУ гласува „за" повишаване на семестриалните такси, те са готови да излязат на протест срещу ръководството с цел отмяна на това решение. Протестните действия щели да последват независимо от това дали решението засяга само част от студентите, дали се предложи по-нисък процент на увеличение, или пък това важи само за новопостъпващите студенти от випуск 2015/2016 нататък.

От Студентския съвет уточняват, че разбират, че проблемът с финансовото състояние на Алма Матер се корени в недофинансирането на висшето образование и порочния модел на финансиране, а именно средствата да се разпределят според броя на приетите студенти, а не на база предлаганото качество на обучение.

Студентите са категорични, че повишаването на таксите няма да се реши проблема, който така или иначе не е създаден заради размера им. Всеки опит за повишаване на студентските такси ще бъде посрещан с протестни действия и непримиримост, твърдо заявяват студентите.

Те предлагат да бъде създадена широка работна група, включваща студенти, преподаватели и служители, която да потърси начини за оптимизиране разходването на средства в университета.

Освен това според студентите търсенето на решение на финансовото затруднение трябва да излезе от рамките на университета и да се насочи на ниво държавна политика спрямо висшето образование. Това включва готовността за обединени общоуниверситетски протестни действия, в които студенти и преподаватели заедно да отстояват интересите на Софийския университет, в случай че за пореден път обещанията на политиците за промени не прераснат в дела.