Софийският университет запазва позицията си на най-добре представящ се български университет в международната класация за присъствие в интернет

Софийският университет "Св. Климент Охридски" за пореден път е на първо място сред българските висши училище в международната класация за присъствие в интернет Ranking Web of Universities за 2013.

Резултатите от класацията се обявяват два пъти годишно - през януари и юли. В новото издание, Софийският университет е на по-висока позиция- 610-то място. В класацията са включени 20 000 висши училища от целия свят.

В класацията на университети от Централна и Източна Европа Софийският университет заема 21-о място.

В европейски мащаб СУ е на 240-то място.

Класацията за присъствие в интернет Ranking Web of Universities разглежда четири основни критерия, по които класира университетите - влиянието на сайта на университета, присъствие (общият брой страници, които се поддържат от основния интернет домейн),откритост (публикувани допълнителни текстови файлове) и върхови постижения (академичните текстове, публикувани в уважавани международни издания, както и за цитати от подобни текстове).

В класацията от януари 2013 г. когато Софийският университет "Св. Климент Охридски" се включи за първи път заемаше 593-то място в света.