Софийският университет ще признава оценките от държавен зрелостен изпит като конкурсни за кандидатстване в 116 от общо 118 бакалавърски програми за учебната 2020/2021 година, съобщават от висшето учебно заведение.

Кандидатстудентски изпити ще се проведат само по биология и химия за специалностите "Медицина" и "Фармация" и по математика ІІ за специалностите във Факултета по математика и информатика, Физическия факултет и Стопанския факултет.

С оценките от изпитите по биология и химия кандидат-студентите ще могат да кандидатстват и за специалности в Биологическия факултет, Факултета по химия и фармация и Физическия факултет.

Кандидатстването в специалност "Право" ще се осъществява с оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература и общия успех от дипломата за средно образование.

Студентите от СУ на бунт срещу провеждането на изпити в университета

Студентите от СУ на бунт срещу провеждането на изпити в университета

Досега подписалите петиция са 725 души

Кандидатстудентските изпитите ще се проведат, както следва:

- Химия - от 9.00 часа на 14 юни 2020 г.;

- Биология - от 9.00 часа на 20 юни 2020 г;

- Математика II - от 9.00 часа на 21 юни 2020 г.

Кандидат-студентите, които все още не са подали заявления за явяване на изпит, могат да се регистрират до 10 юни 2020 г. единствено чрез електронизирана система на адрес: https://online.uni-sofia.bg с линк от главната страница на Университета - http://www.uni-sofia.bg.

От Софийския университет посочват, че подалите заявления за отменените кандидатстудентски изпити ще бъдат обезщетени чрез електронно генерирани поименни ваучери с левовата равностойност на заплатената такса. Те могат да се използват като средство за заплащане на такси за подаване на заявления за явяване на кандидатстудентски изпит или за подаване на документи в електронизираната система. Средствата от неизползваните електронни ваучери ще бъдат възстановени след края на кампанията.

Кандидат-студентите се регистрират за класиране в срок от 22 юни до 3 юли 2020 г. чрез електронизираната система на адрес: https://online.uni-sofia.bg с линк от главната страница на Университета - http://www.uni-sofia.bg.