Днес Софийският университет "Св. Климент Охридски" провежда кандидатстудентски изпити по български език и литература, биология, физика и италиански език.

Продължителността на изпита по български език и литература е 4 часа. 

Изпитът по БЕЛ се състои от две части: тест с 50 въпроса (той носи 70 точки, като 1/3 от точките са за въпросите по литература) и задача за изграждането на аргументативен тип текст по даден проблем - есе (тя дава 30 точки). Максималният брой точки е 100.

Кандидатстудентският изпит по биология продължава 4 часа и половина. Той е писмен и е с времетраене четири и половина астрономически часа. Изпитът се състои от два компонента:

Компонент 1 се оценява с числова оценка по шестобална система. Тази числова оценка се използва за балообразуваща за всички кандидатстващи с изпит по биология в Софийския университет.

Компонент 2 е задължителен само за кандидатите за специалност "Медицина" в Софийския университет.

Конкурсният изпит по физика е с продължителност 4 часа и се състои от тест и една задача върху материали по физика за средните общообразователни училища.

Излязоха резултатите от матурите на зрелостниците

Излязоха резултатите от матурите на зрелостниците

Проверката става с входящ номер и идентификационен код

Задачата има за цел да се провери умението на кандидатите да прилагат знанията си за решаване на конкретен физически проблем.

Тестът е съставен от 20 въпроса, обхващащи всички дялове на физиката. Целта е проверка на познаването на физичните величини и закони.

При провеждане на изпита се допуска използването на калкулатори. Не се разрешава ползването на електронни бележници, портативни компютри и калкулаторите към мобилните апарати.

Разпределението по зали може да бъде намерено тук. 

Те са част от втората кандидатстудентска сесия, която продължава от 2 до 23 юни. 

Предстоят изпити по математика I и II, английски и френски езици, журналистика, музика и други. Графикът е публикуван тук. 

Междувременно, вчера бяха публикувани резултатите от майската сесия на държавните зрелостни изпити (ДЗИ). 

Проверката става с входящ номер и идентификационен код на адрес:https://zamaturite.bg/

Припомняме, че на първата матура по български език и литература се явиха 52 650 ученици.

На втората задължителна матура пък се явиха близо 40 500 зрелостници.