Нов предмет - "Компютърно моделиране" влиза в българските училища.
Бъдещите третокласници ще учат по новите учебни програми, които бяха представени в Министерство на образованието и науката, заедно с програмите за 7 и 9 клас.

Програмите вече са качени за обществено обсъждане на сайта на МОН, за да може от началото на другата година да започне подготовката на учебниците за тези класове. Програмите трябва да влязат в сила през учебната 2018/2019 г. Програмите за III, VII и IX клас отговарят на новата структура на образованието - завършване на основно в седми клас, край на общообразователната подготовка в X клас, профили в XI и XII и външни оценявания в IV, VII и X клас.

По новия предмет децата ще се учат да програмират още от III клас на основно ниво на базата на визуално блоково програмиране. Това ще стане чрез компютърни игри и симулации, разработени от експерти на водещи университети по света като Бъркли, Харвард, и Масачузетския технологичен институт, обясни зам.-министър Диян Стаматов.

Програмите по "Технологии и предприемачество" и "Информационни технологии" са много добре развити за всички класове, за да подготвят учениците за модерния свят.

Предметът "Технологии и предприемачество" е "наследник" на предмети като Трудово възпитание и Домашен бит и техника. Вече освен умения за боравене с материали и уреди, този предмет ще дава нови знания за определяне на ресурси, правене на бюджет, организиране на събития и т.н.

В трети клас децата ще добиват начална икономическа култура, в седми ще учат как да използват таблет за създаването на рекламен клип, а в девети клас ще трябва да създават свой бизнес план.

Във време, в което все повече млади хора веднага след завършването на гимназия правят своя фирма или старт-ъп бизнес, тези умения са крайно необходими, мотивира промените Стаматов. Той поясни, че се търси баланс между патриотичното възпитание, гражданското образование и уменията на XXI век.

В програмите за III клас по "Човекът и обществото" и "Български език" се акцентира върху България. За първи път в програмата по "Български език" в началния етап има задължителни произведения, едно от които е "Обич" на Дора Габе. В "Човекът и природата" третокласниците ще получат първоначални знания за устройството и функциите на човешкото тяло и за здравословния начин на живот.

В VII клас ще се изучават български автори и история на България в периода от Българското възраждане до началото на XXI век. Ще бъде включен и раздел за тоталитарната държава и комунистическия режим. По литература ще се изучават произведенията, които в момента се учат в VII клас, плюс още две стихотворения - "Стани, стани, юнак балкански" и "Вятър ечи, Балкан стене".

В VII клас се обособяват предметите "Биология", "Химия" и "Физика", които до VI клас са обединени в "Човекът и обществото" и "Човекът и природата".

Проектът за програма за IX клас по "Литература" предвижда да се изучават предимно произведения от световната класика от Просвещението до Модернизма, но са обхванати и български автори от тези периоди. Включените български текстове в програмата за девети клас са "История Славянобългарска", "Изворът на Белоногата" на П.Р.Славейков и стихотворенията на Христо Ботев "Майце си", "Моята молитва". "Хаджи Димитър", "Обесването на Васил Левски" и "Странник". Досега тези произведения се изучаваха в десети клас.

Диян Стаматов обърна внимание, че по "Информационни технологии" в този клас децата ще се запознаят с електронната търговия, рисковете и предимствата й и защитата на информацията.

В учебните програми е предвидено учениците да добиват полезни умения като писане на CV и делово писмо, подготвяне на публично изказване, разчитане на данни, графики и таблици, познаване на основните права и задължения на българските граждани според Конституцията (по история в седми клас), изработване на родословно дърво или търсене на полезна и достоверна информация в интернет. Всички програми изискват учениците да правят проекти, за които да употребяват модерни информационни технологии.

На въпрос кога се учи "Под Игото" на Иван Вазов, зам.-министър Стаматов посочи, че романът е записан в програмата по български език и литература за шести клас и в момента издателствата подготвят проекти на учебници по тази програма. Няма важно българско произведение, което не е намерило своето място в учебните програми, каза още той.