Три училища във Варна преминават изцяло към дистанционно обучение. Причината е увеличения брой на заболели от COVID-19 учители, съобщи БНТ. Това са училищата "Георги Сава Раковски", "Димчо Дебелянов" и "Александър Пушкин".

И в трите училища дистанционното обучение за всички учениците ще продължи до края на ноември.

Всички ученици от Средно училище "Димчо Дебелянов" се обучават в електронна среда. През последната седмица броят на заболелите деца и преподаватели се увеличава, което налага дистанционно обучение и на най-малките.

По думите на директора Калина Нушева процентът на заболелите е много динамичен. Към днешна дата заболелите учители, само в начален етап, където последно се провеждаше присъствен процес в нашето училище е 27%. Динамичен е и процентът на заболелите ученици. "При отчетени тенденции в последните дни на присъствено обучение той гравитира от 10 до 17, само с грипоподбни симптоми", каза Нушева.

В училището вече имат опит с онлайн обучението, осигурени са и необходимите технически средства за учениците. Малко са заместващите учители.

Във варненското училище "Александър Пушкин" няма преподаватели по руски език и природните науки дори в банката за кадри. Там ще бъде преструктуриране на учебния материал.