Само осем ученици са с максимален брой точки по БЕЛ на НВО. Трима ученици имат 100 точки и на двамата предмета - по БЕЛ и математика.

Това обяви Евгения Костадинова на пресконференция, посветена на резултатите от Националното външно оценяване (НВО) по БЕЛ и Математика.

20 са учениците с 0 точки на двамата предмета.

Училищата с най-добър резултат от НВО са МГ "Д-р Петър Берон", ПЧМГ, ППМГ "Акад. Никола Обрешков", СМГ "П. Хилендарски", МГ "Баба Тонка", ЧОУ "Света София", ППМГ "Гео Милев" и други.

56 822 ученици са се явили на изпит пот БЕЛ, а по математика 56 767 деца. Както по БЕЛ, така и по математика разликата е между 2-3 точки през годините. През настоящата година точките по БЕЛ са 51.06, а по математика - 36.33.

Постижимостта на въпросите по БЕЛ със затворен отговор е по-висока в сравнение с отворените отговори. Учениците имат по-ниски постижения на въпросите с отворен отговор - там, където трябва да напишат нещо. Все пак децата са имали мотивацията да решават задачи с отворен отговор.

Близо три пъти е нараснал броят на седмокласниците с максиламен брой точки по математика. С 4480 по-малко е броят на седмокласниците в сравнение с миналата година, които имат 0 точки на въпросите с отворен отговор на НВО по математика.

С резултатите по БЕЛ учениците най-успешно са се справили с извличане и обработване на информация от текст. Децата се ориентират с изучаваните творби по отношение на автор, герои и теми. Учениците най-много се затрудняват при разпознаване на частите на речта и частите на изречението. Само 1/3 от учениците показват книжовноезикови норми.

Близо половината от учениците не успяват да разчетат внушенията в цитат от изучавана творба. 47% от учениците имат 0 точки и не са успели да разчетат внушенията от изучавана творба на Христо Ботев. Учениците малко четат художествени творби и научни текстове.

Учениците успяват да преразкажат текст, но невинаги фактологически вярно и подробно. Срещат се затруднения при предаване на известни на героя елементи и в последователност, зависеща от гледната му точка. Все още има ученици, които не са овладели основните книжовноезикови норми.

Резултатите по математика показват, че учениците най-лесно се справят с прилагане на действия с цели изрази, както и със зависимости в правоъгълен триъгълник. Затрудняват се с превръщане на десетична дроба в обикновена и координати на точка, симетрична на друга спрямо координатна ос в правоъгълна координатна система.

Около 1/3 от учениците работят по първите две подусловия, но до крайния отговор достигат и получават максимален брой точки около 4.5% от тях. По последните две подусловия работят само 6.5% от учениците.

Заместник-министърът на образованието Таня Михайлова коментира, че НВО били проведени след период на електронно обучение заради кризата с коронавируса. От 3 до 7 юли е периодът за подаване на документи за участие в първо класиране за прием в 8 клас.

349 ученици имат 100 точки само по математика. 1651 ученици имат максимален брой точки по математика на затворените отговори, а 471 ученици имат максимален брой точки на отворените отговори. 13 021 са учениците с 0 точки на отворените отговори по математика.

2723 ученици имат максимален брой точки по БЕЛ на затворените отговори. Резултатите показват, че обучението в електронна среда от разстояние е успешно.

Трите области със 100 точки на НВО са в Бургас, Варна и Плевен.