Изпитите продължават, а днес наред са 62 877 седмокласници и над 54 500 десетокласници.

Точно в 9 ч. тази сутрин започва националното външно оценяване по български език за учениците от седми клас. Те ще се явят на изпитите в училищата, в които учат, като ще бъдат допускани до залите срещу документ за самоличност. Седмокласниците са разпределени в 1700 училища, а над 11 хил. квестори са ангажирани за изпита, който продължава 150 минути. Минути след 7.30 ч. беше изтеглен Вариант II.

Тестът се състои от 26 задачи, а учениците трябва да пишат с черен химикал. 18 въпроса са затворени и включват четири възможни отговори. Има 6 задачи с кратък свободен отговор и една с разширен свободен отговор. Последната задача е преразказ на неизучаван художествен текст

Два часа по-късно, в 11 ч., трябва да започне матурата по български език и литература за над 54 500 десетокласници. Изпитът за тях ще се проведе в 1023 училища, а над 9 000 квестори са ангажирани за него.

Изпитът по БЕЛ в края на първия гимназиален етап е тест с общо 23 задачи, от които 14 въпроса са с избираем отговор, а 6- с кратък свободен отговор. Има една задача за редактиране и една с разширен свободен отговор, в който трябва да се формулира теза или антитеза. Последната задача е за създаване на текст (резюме, заявление или CV). Изпитът продължава 90 минути.

Добър (3.93) на матурата – разбирането и осмислянето е трудно

Добър (3.93) на матурата – разбирането и осмислянето е трудно

С най-висок среден резултат са чуждите езици