47 681 български ученици са завършили успешно практическо обучение в рамките на четиригодишен проект на МОН. В последните предпразнични дни просветното ведомство отчете свършена работа на стойност 24 милиона лева в тази насока.

При предвидени 46 хиляди места за практики, близо 48 хиляди младежи над 16 години - ученици в 11 и 12 клас, са прекарали 240 часа в реална работна среда. Общо 4300 работодатели са предложили стажантски места на най-младите.

Ръководителката на проекта Емилия Вълчовска се похвали, че след успешно приключените практики 1680 ученици са получили предложение за постоянна работа, а 3345 са били отправените оферти за почасова или сезонна трудова дейност. 3750 деца са завършили практиката си с благодарствени писма, грамоти или препоръки от работодателите си.

В проекта са участвали и деца със специални образователни потребности.

Всеки успешно приключил практиката си е получил стипендия от 300 лева. Заплащане е било предвидено и за наблюдаващите учители - една завършила практика на ученик гарантира 70 лева за учителя. При максимален брой ученици по стажантски програми един преподавател може да получи до 1200 лева на година.

В началото не ни вярваха, бизнесът търсеше студенти, не ученици. Те обаче се оказаха по-съвестни и отдадени, разказаха директори, участвали с възпитаниците си в проекта за ученически практики.

Оказа се, че за четиригодишния период на проекта е установена само една злоупотреба - директорката на гимназията по туризъм в Провадия не е изплатила стипендията на 9 деца. Към момента некоректната ръководителка е уволнена, а парите са възстановени.

Селското стопанство и туризмът са сферите, привлекли най-много младежи. От МОН отчитат успешен проект и засилен интерес на бизнеса, както и засилената му връзка с образованието.

Така вече можем да се похвалим с пряка връзка учене-работа, по-сигурна реализация на пазара на труда на завършващите деца, доволна е заместник-министърът на образованието Ваня Кастрева.